Meet our creativity

office@davosagency.ro

Our office

Cluj Napoca, Cluj, Romania
Str. Constantin Noica 4
+4 0755 336 514

Back to top

Obiective.

DAVOS a acreat identitatea vizuala a brand-ului aducând în atenție ideea de locație, munte, ascedent și descendet, toate sub simbolul literei “A”, menite să exprime pulsul aventurii și să atragă un public țintă tânăr. Am mers pe un aspect cât mai clar, simplu și recognoscibil.

Client:

Aventi

Categorie:

Branding
Web Design

Website: